Ambulante

healthcare computer 1149148 1280

Zdravstvena stanica Spuž

Zdravstvena stanica Spuž funkcioniše u okviru Doma zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić". Zahvaljujući toj zdravstvenoj ustanovi, stanovnici Spuža i okolnih naselja mogu da dobiju najbolje stručne preglede bez potrebe da idu u Danilovgrad.

U ovoj zdravstvenoj stanici ordiniraju dr Milena Dragović, spec. interne medicine i dr Anđela Mitrović, doktor medicine.

Zdravstvena stanica Spuž radi svakog radnog dana, u dvije smjene, od 7-14 časova i od 14-21 časova.

Kontakt telefon: 020 881 909

 

Područne ambulante - Lazine, Zagarač, Bandići, Slap, Mosori

U okviru Doma zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić" funkcionišu područne ambulante u sljedećim naseljima: Lazine, Zagarač, Bandići, Slap, Mosori.

Izabrani doktor u ovim ambulantama ordinira jednom nedjeljno.