Donacije

Uputstvo o načinu evidentiranja donacije i sponzorstva za ljekove i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama

Uputstvo o prijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva građevinsko zanatskih radova, vozila, kancelarijske i druge opreme u zdravstvenim ustanovama

Uputstvo o ptijemu i načinu evidentiranja donacije i sponzorstva u zdravstvenim ustanovama