Javne nabavke

Obavještenje o ishodu-Medicinska oprema

Zahtjev za nabavku Medicinske opreme-nabavka male vrijenosti

Obavještenje o ishodu postupka-Nabavka vozila za patronažu

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku vozila za potrebe patronaže

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Zahtjev za dostavaljanje ponuda, nabavke male vrijednosti-Osiguranje zaposlenih

Obavještenje o ishodu postupka-Oprema za LIS

Zahtjev za dostavljanje ponude, oprema za LIS.

Saglasnost na izmjenu PJN DZ Danilovgrad

Plan javnih nabavki Dom zdravlja Danilovgrad 2018