Izabrani doktor za žene

Izabrani doktor za žene

O zdravlju ženske populacije Danilovgrada brine se izabrani doktor za žene dr _________________, specijalista ginekologije i akušerstva.

Izabrani doktor za žene radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.

Pacijentkinje u Domu zdravlja Danilovgrad obavljaju redovne kontrole, ginekološke preglede, testove i kolposkopiju.

U ambulanti izabranog doktora za žene poštuje se sistem dogovaranja pregleda:

- najmanje polovina pregleda su unaprijed zakazani,

- pacijenti koji nemaju zakazan pregled biće primljeni nakon pacijenata koji su zakazali pregled,

- pacijenti koji se smatraju hitnim slučajem - bolna stanja, visoke temperature i sl. primaju se u skladu sa redom hitnosti koje utvrđuje sestra u timu izabranog doktora, pri kontaktu sa pacijentom bilo putem telefona, bilo pri njegovom dolasku u ambulantu izabranog doktora.

Radno vrijeme u dvije smjene: od 07-14 časova (pauza 10:00-10:30 časova) i od 14-21 časova (17:00-17:30 časova).

Kontakt telefon za zakazivanje: 020 812 106 i 020 810 306