Centar za mentalno zdravlje

Centar za mentalno zdravlje

Zaštita mentalnog zdravlja u Centru se obavlja po uputima izabranog doktora. Centar pruža psihijatrijske, psihološke, socijalne usluge kao i usluge psihijatrijske zdravstvene njege. Kao ovlašćeni doktor - psihijatar u Centru može da propiše određene ljekove za mentalne poremećaje.

Lijekovi koje može da propiše psihijatar u Centru za mentalno zdravlje su regulisani Pravilnikom o propisivanju ljekova.Takođe, u Centar za mentalno zdravlje pacijent može da dođe i bez uputa izabranog ljekara kada se realizuju vladine strategije unapređenja mentalnog zdravlja.

U Centru za mentalno zdravlje radi psihijatar dr Alma Radovanović i medicinska sestra Barović Mirjana.

Kontakt telefon: 020 812 106 i 020 810 306