Savjetovalište za mlade

Savjetovalište za mlade

Aktivnosti u našem Savjetovalištu za mlade u širem smislu obuhvataju rad s rizičnim pojedincima i grupama,u cilju ranog otkrivanja i pružanja pravovremene intervencije u svrhu zaštite mentalnog zdravlja.

U užem smislu predstavljaju rad sa djecom i mladima koji na bilo koji način pokazuju poteškoće u ličnom, familijarnom ili socijalnom okruženju.

 

Tim Savjetovališta

Prim.dr Milica Šofranac, pedijatar - Koordinator Programa

Dr Ljudmila Radunović, pedijatar

Dr Alma Radovanović, psihijatar

Zorica Šćepanović, medicinska sestra

 

Kontakt telefon: 020 812 106 i 020 810 306