Populaciono savjetovalište

Populaciono savjetovalište

U okviru Populacionog savjetovališta funkcioniše Savjetovalište za dijabetes.

Ovo Savjetovalište radi svake srijede od 14:30 časova, prije dolaska endokrinologa dr Aleksandra Đoga.

U Savjetovalištu se vrše konsultacije, mjerenje šećera, savjetovanje sa oboljelim, članovima porodice i zainteresovanim u vezi preventive, bolesti i komplikacije šećerne bolesti.

Zainteresovani za savjete se mogu obratiti gore navedenim osobama stalno ako se ukaže potreba.

U Savjetovalištu radi dr Željko Barović.

Kontakt telefon: 067 886 253