Ambulante

healthcare computer 1149148 1280

Zdravstvena stanica Spuž

 

Zdravstvena stanica Spuž funkcioniše u okviru Doma zdravlja"Dimitrije-Dika Marenić". Zahvaljujući toj zdravstvenoj ustanovi,stanovnici Spuža i okolnih naselja mogu da dobiju najbolje stručnepreglede bez potrebe da idu u Danilovgrad.

U ovoj zdravstvenoj stanici ordinira dr Milena Dragović, doktormedicine.Iz ustanove-Doma zdravlja Danilovgrad, kao podrška doktoriciDragović ordinira doktor po 4 sata, kako bi Služba izabranog doktoranesmetano funkcionisala, dok se ne obezbijede zakonski uslovi za prijemistog.

Kontakt telefon: 020 881 909

 

 

Područne ambulante - Lazine, Zagarač, Bandići, Slap, Mosori

U okviru Doma zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić" funkcionišu područne ambulante u sljedećim naseljima: Lazine, Zagarač, Bandići, Slap, Mosori.

Izabrani doktor u ovim ambulantama ordinira jednom nedjeljno.