jul 10, 2020

Otvoreni postupak javne nabavke za Nadogradnju zdravstvenog objekta Hitne pomoći u Danilovgradu

Otvoreni postupak javne nabavke za Nadogradnju zdravstvenog objekta Hitne pomoći u  Danilovgradu

Dom zdravlja "Dimitrije-Dika Marenić" objavio je Otvoreni postupak javne nabavke 

za Nadogradnju zdravstvenog objekta Hitne pomoći u Danilovgradu BROJ 53-1710/2020 06.07.2020.godine, čime je planirano proširivanje prostornih kapaciteta i što će uticati povoljno na podizanje kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga.