Izabrani doktor za odrasle

Izabrani doktor za odrasle

Primarnu zdravstvenu zaštitu u Službi opšte medicine građani ostvaruju preko izabranog doktora koji radi u timu sa medicinskom sestrom ili tehničarem.

U okviru Službe se sprovode mjere za sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i pruža se blagovremeno i efikasno liječenje. Služba je organizovana na 2 gradske i 7 prigradskih i seoskih ambulanti.

Pacijentima je omogućeno telefonsko zakazivanje pregleda, kontrola i posjeta radi produženja terapije za hronična oboljenja, konsultacije sa svojim izabranim doktorom i sestrom.

Na taj način postiže se brži, bolji i efikasniji rad, fokusiran na pacijenta, sa ciljem da se poboljša zdravstveno stanje stanovništva, razvije aktivan pristup ka pojedincu i poveća zadovoljstvo korisnika.

 

Timove izabranog doktora čine:

 

dr Ana Perović, spec.porodične medicine ( Zdravstvena stanica Spuž)               020/881-909

dr Željko Barović, spec. opšte medicine                                                         067/341-984

dr Anđela Bogojević, doktor medicine                                                           067/341-986

dr Đorđije Kaluđerović, spec. porodične medicine                                          067/341-985

dr Jelena Ivanović, doktor medicine                                                              067/341-985

dr Marko Burić, spec.Medicine rada                                                               067/341-975

 

- 8 medicinskih tehničara


Radno vrijeme u dvije smjene: od 07-14 časova (pauza 10:00-10:30 časova) i od 14-21 časova (17:00-17:30 časova).

Kontakt telefon za zakazivanje: 020 812 106 i 020 810 306