Izabrani doktor za žene

Izabrani doktor za žene

O zdravlju ženske populacije Danilovgrada brine se izabrani doktor zažene dr Ana Stamatović, specijalista ginekologije i akušerstva.

Izabrani doktor za žene radi u timu sa medicinskom sestrom Božović Marom.

Pacijentkinje u Domu zdravlja Danilovgrad obavljaju redovne kontrole,ginekološke preglede, testove i kolposkopiju.

U ambulanti izabranog doktora za žene poštuje se sistem dogovaranjapregleda:

- najmanje polovina pregleda su unaprijed zakazani,

- pacijenti koji nemaju zakazan pregled biće primljeni nakonpacijenata koji su zakazali pregled,

- pacijenti koji se smatraju hitnim slučajem - bolna stanja, visoketemperature i sl. primaju se u skladu sa redom hitnosti koje utvrđujesestra u timu izabranog doktora, pri kontaktu sa pacijentom bilo putemtelefona, bilo pri njegovom dolasku u ambulantu izabranog doktora.

Radno vrijeme u prvoj smjeni: od 07-15 časova (pauza 10:00-10:30časova).

Kontakt telefon za zakazivanje: 020 812 106 i 020 810 306