Izabrani doktor za djecu

Izabrani doktor za djecu

U organizacionoj cjelini Izabrani doktori za djecu Doma zdravlja Danilovgrad, radi jedan pedijatar.

Izabrani doktor za djecu - pedijatar rade u dvije smjene koje se mijenjaju sedmično.

U svakodnevnom radu izabranog doktora za djecu obavlja se preventivni, kurativni pregledi i vakcinacija po redovnom kalendaru vakcinacije.

Hitni slučajevi se primaju odmah. Trijažu pacijenata, u zavisnosti od njihovog stanja, obavlja pedijatar i medicinska sestra. Preventivni pregledi djece se redovno zakazuju kod svakog pedijatrijskog tima, a bolesna djeca se javljaju na preglede u ostalom radnom dijelu dana.

Pedijatar je član pedijatrijskih udruženja u zemlji i inostranstvu /UPCG, EAPS/. Posjeduju licencu za rad i licencu iz prakse Ljekarske komore CG. Bili su i članovi Prvostepene ljekarske Komisije republičkog Fonda za zdravstvo i u Komisiji za etička pitanja Ljekarske komore CG. Konsultanti i koordinatori u Savjetovalištu za trudnice i Savjetovalištu za mlade. Stalni i stručni saradnici su u medicinskim časopisima. Radovi su im citirani u naučnim radovima, našim i stranim stručnim publikacijama.

Prisustvuju seminarima, simpozijumima i kongresima u zemlji i inostranstvu. Prisustvovanje na ovakvim skupovima doprinosi kontinuiranoj edukaciji, razmjeni iskustava i znanja iz oblasti pedijatrije koja primijenjuju u svakodnevnom radu. Učešće na ovim skupovima pruža mogućnost povezivanja sa vrhunskim ekspertima, proširenju znanja i primjeni istih u skladu sa evropskom i svjetskom pedijatrijskom doktrinom. Objavljeni su im brojni autorski i koautorski radovi u kojim su prezentovali rezultate postignute u svakodnevnom radnom angažmanu.

Tim izabranog doktora za djecu čini:

Dr Ljudmila Radunović, spec.pedijatar sa Danijelom Đurović, pedijatrijskom sestrom.

Radno vrijeme u dvije smjene: od 07-14 časova (pauza 10:00-10:30 časova) i od 14-21 časova (17:00-17:30 časova).

Kontakt telefon za zakazivanje: 020 812 106, 020 810 306 i 067 341 968