Javne nabavke

Obavještenje o ishodu postupka-Oprema za LIS

Zahtjev za dostavljanje ponude, oprema za LIS.

Saglasnost na izmjenu PJN DZ Danilovgrad

Plan javnih nabavki Dom zdravlja Danilovgrad 2018

Pravilnik za postupanje ZU Dom zdravlja Danilovgrad prilikom sprovođenja postupka hitne nabavke

Obavještenje o ishodu postupka, nabavka usluge-Servisiranje i održavanje voznog parka

Obavještenje o ishodu postupka, nabavka robe-Materijal za higijenu

Zahtjev za dostavljanje ponude za servisiranje i održavanje vozila

Zahtjev za dostavljanje ponude-NABAVKA MATERIJALA ZA HIGIJENU

Obavještenje o ishodu postupka za nabavku tonera