Javne nabavke

Ugovor o javnoj nabavci - Rekonstrukcija krova Doma zdravlja Danilovgrad

Ugovor o javnoj nabavci - Nadgradnja zdravstvenoh objekta hitne pomoći u Danilovgradu

Ugovor o nabavci roba -Motorna goriva

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke-Motorna goriva

Zahtjev za dostavljanje ponude za jednostavnu nabavku - Motorna goriva

Usklađeni Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Obavještenje o ishodu postupka-nabavka usluge izrada akta o procjeni rizika zaposlenih

Zahtjev za dostavljanje ponude-Izrada akta o procjeni rizika zaposlenih

Plan javnih nabavki 2020

Ugovor o nabavci roba-Materijal za higijenu za 2020 godinu