okt 16, 2020

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA O DAVANJU U ZAKUP PROSTORA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA O DAVANJU U ZAKUP PROSTORA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

Na osnovu Zakona o državnoj imovini („Sl.list CG br.21/09“), člana 30 i 31 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj imovini („Sl.list CG br.44/10“) i Odluke Vlade br. 08-2833 od 10.12.2015.godine, ZU Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“u Danilovgradu oglašava

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA O DAVANJU U ZAKUP PROSTORA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

- Predmet zakupa –

1. Stomatološka ordinacija broj 1 i stomatološka oprema u njoj, površine 18,50 m2, koja se nalazi u zgradi Doma zdravlja u Danilovgradu-list nepokretnosti br. 93. Najniža početna cijena zakupa je 200,00 eura mjesečno;

2. Stomatološka ordinacija broj 2 i stomatološka oprema u njoj, površine 25 m2, koja se nalazi u zgradi Doma zdravlja u Danilovgradu – list nepokretnosti br. 93. Najniža početna cijena zakupa je 200,00 eura mjesečno;

3. Stomatološka ordinacija i stomatološka oprema u njoj, površine 11,89 m2, koja se nalazi u Zdravstvenoj stanici Spuž – list nepokretnosti br. 126. Najniža početna cijena 150,00 eura mjesečno;

4. Zubotehnička laboratorija, površine 11,89 m2 i oprema u toj laboratoriji, koja se nalazi u Zdravstvenoj stanici Spuž – list nepokretnosti br. 126. Najniža početna cijena je 80,00 eura mjesečno.

 

Prostor se izdaje za period od 12 mjeseci sa mogućnošću produženja Ugovora.

Prostor i oprema se izdaju u viđenom stanju.

U cijenu mjesečnog zakupa uračunati su troškovi vode, odvođenja otpada, struje kao i korišćenje zajedničkih prostorija ( čekaonica, hol i nus prostorija).

Zakupac se obavezuje da upotrebljava zakupljeni prostor s pažnjom dobrog privrednika i u zakupljenim prostorijama se može obavljati isključivo stomatološka djelatnost.

Napomena: za stomatološku ordinaciju broj 1 ugovor o zakupu će se zaključiti od 01.04.2021. godine.

 

- Mjesto, vrijeme i uslovi izdavanja u zakup-

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje pomenute djelatnosti o čemu su dužni priložiti dokaz pravna lica izvod iz CRPS a fizička lica ovjerene kopiju lične karte i licence za rad. Ponude dostaviti na adresu ZU Dom zdravlja „Dimitrije-Dika Marenić“- Danilovgrad, ul. I Bokeljske brigade bb u roku od 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama, u zatvorenoj koverti sa naznakom za „Javni poziv“.

Javno otvaranje ponuda će se održati u petak 23.10.2020. godine u 11h u kancelariji br.35. Komisija će rangirati ponude i utvrditi rang listu u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda. Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti na osnovu najviše ponuđene mjesečne cijene zakupa izražene u eurima. Nepotpune i neblagovremene ponude se neće razmatrati.

Kontakt telefon: 020 811 575