apr 14, 2020

Video: Ozdraviće Crna Gora

Video: Ozdraviće Crna Gora

Domovi zdravlja Crne Gore poslali poruku građanima da ostanu kod kuće.

Na taj način da pomognu svim zdravstvenim radnicima u zajedničkoj borbi protiv koronavirusa.

Medije