nov 01, 2019

Značajna podrška kompanije Novartis Pharma Services Domu zdravlja ”Dimitrije-Dika Marenić” Danilovgrad

Značajna podrška kompanije Novartis Pharma Services Domu zdravlja ”Dimitrije-Dika Marenić” Danilovgrad

Dom zdravlja Danilovgrad, aktivno sprovodi skrining programe u okviru Nacionalnog programa za kontrolu raka (skrining karcinoma dojke, grlića materice i debelog crijeva), takođe želi i da radi na smanjenju riziko-faktora i podizanje nivoa svijesti građana o potrebi zdravog življenja i očuvanja zdravlja, kao i da se pošalje snažna poruka ženama, koliko je važno da vode računa o svom zdravlju.

D o n a c i j a

  • UZ sonda za abdominalne preglede i UZ pregled grudi, vrijednosti 5.445,00€

    Ultrazvučni pregled je neinvazivna dijagnostička procedura, koja uz pomoć ultrazvučnih talasa daje podatke o građi (strukturi)dojke i strukturi u pazušnoj jami, kao i većine abdominalnih organa (jetra, bubreg), kao i sadržaja u trbušnoj duplji. Pregled traje oko 30 minuta i predstavlja veoma bezbjednu I bezbolnu metodu.

  • Dva holter ECG aparat, vrijednosti 3.852,00 €

    Holteri su neophodni kako bi se moglo redovno pratiti stanje pacijenata na onkološkoj/hematološkoj terapiji, koji veoma često kao neželjeni događaj na svoju specifičnu terapiju imaju poremećaje srčanog ritma ili pak, neku drugu manifestaciju koja zahtijeva redovno praćenje.
    Podrška u vidu donacije pomenutih aparata, će značajno unaprijediti programe rane detekcije kao i praćenje pacijenata oboljelih od malignih bolesti koji gravitiraju našem Domu zdravlja.